GreatAuPair - Där vårdgivare och familjer klickar ™. Barnomsorg jobb och vårdgivare: barnomsorg, barnvakt, Au Pair, husdjursvakt, hushållning, handledare, personlig assistent och äldreomsorg.

Aupair Visa Belgium - Au Pair-programmet i Belgien

Visa

Medborgare i alla länder (utom EU: s stater, Island, Monaco, Norge, Liechtenstein och Schweiz) som vill stanna mer än tre månader i Belgien är föremål för kravet på visum / arbetstillstånd.

Icke-EU-medlemmar som vill arbeta som au pair i Belgien måste ha:

 • ett pass som är giltigt i minst ett år
 • ett nyligen intyg om god uppförande som täcker de senaste fem åren
 • ett medicinskt intyg som erhållits från en läkare godkänd av ambassaden
 • ett anställningstillstånd som måste begäras av den belgiska värdfamiljen och utfärdas tillsammans med arbetstillståndet B.
 • Ansökan måste lämnas in i tid för att möjliggöra en utredning av utrikesverket.

Allmänna villkor för Au Pair

 • Au pairen måste vara mellan 18-25 år och få ett arbetstillstånd innan han fyller 26 år.
 • Au pair måste gå med på att inte ha ett annat jobb i Belgien under au pair-året;
 • Au pair måste bevisa att han har gått i skolan fram till 17 års ålder;
 • Au pair måste ha grundläggande kunskaper i värdfamiljens språk eller anmäla sig till intensiva språkklasser efter ankomsten till Belgien;
 • Au pair måste tillhandahålla ett kvartalsvis perfekt deltagandeintyg för språkkurser;
 • Au pair har tidigare inte fått ett arbetstillstånd i Belgien.

Allmänna villkor för värdfamiljen

 • Värdfamiljen måste tillhandahålla ett enkelrum till au pairen och säkerställa fri tillgång till hemmet;
 • Värdfamiljen måste tillhandahålla försäkringar som täcker risker relaterade till medicinsk, läkemedels- och sjukhusvistelse i fall av au pair-sjukdom eller olycka
 • Au pair måste ha minst en hel vilodag per vecka och möjlighet att utöva sina religiösa eller filosofiska åsikter;
 • Pay at least € 450 per month;
 • Au pair-uppgifter får inte överstiga 4 timmar / dag och 20 timmar / vecka.
 • Childcare duties cannot be the main purpose of au pairs stay in Belgium.Have at least one child who is under the age of 13 at the beginning of the aupair stay;
 • Ge daghem för alla barn under sex år.
 • Tillhandahålla ett intyg om god uppförande för alla familjemedlemmar, tidigt i au pair-vistelsen;
 • Tillhandahålla försäkringar för tidig hemkomst av au au på grund av sjukdom eller olycka, och täck eventuella kostnader som uppstår vid repatriering;
 • Ansök om anställningstillstånd och ett arbetstillstånd B innan du är värd för au pair.
 • Förklara sig villiga att tillåta tillgång till bostadsansvariga som ansvarar för övervakningen.

In case of non-compliance with these conditions, the au pair is assumed to be bound in a contract of employment domestic worker vis-à-vis the host family. Domestic workers are paid much higher rates than au pairs and are allowed to work longer hours.

Anställningstillstånd och arbetstillstånd B

För beviljande av anställningstillstånd och arbetstillstånd krävs följande villkor:

 • Överensstämmelse med krav att au pairen och värdfamiljen måste följa;
 • Värdfamiljen har inget ockupationstillstånd, giltigt, på ett annat au pair;
 • anställningstillstånd och arbetstillstånd får inte överstiga ett år;
 • Anställningstillståndet och arbetet kan endast förnyas en gång och kommer inte att överstiga ett år.
 • Det är bara möjligt att byta värdfamilj inom ett år.

Ytterligare information finns på: http://www.emploi.belgique.be

STÄNG X