GreatAuPair - Där vårdgivare och familjer klickar ™. Barnomsorg jobb och vårdgivare: barnomsorg, barnvakt, Au Pair, husdjursvakt, hushållning, handledare, personlig assistent och äldreomsorg.

Aupair Visa Belgium - Au Pair-programmet i Belgien

Visa

Medborgare i alla länder (utom EU: s stater, Island, Monaco, Norge, Liechtenstein och Schweiz) som vill stanna mer än tre månader i Belgien är föremål för kravet på visum / arbetstillstånd.

Icke-EU-medlemmar som vill arbeta som au pair i Belgien måste ha:

 • ett pass som är giltigt i minst ett år
 • ett nyligen intyg om god uppförande som täcker de senaste fem åren
 • ett medicinskt intyg som erhållits från en läkare godkänd av ambassaden
 • ett anställningstillstånd som måste begäras av den belgiska värdfamiljen och utfärdas tillsammans med arbetstillståndet B.
 • Ansökan måste lämnas in i tid för att möjliggöra en utredning av utrikesverket.

Allmänna villkor för Au Pair

 • Au pairen måste vara mellan 18-25 år och få ett arbetstillstånd innan han fyller 26 år.
 • Au pair måste gå med på att inte ha ett annat jobb i Belgien under au pair-året;
 • Au pair måste bevisa att han har gått i skolan fram till 17 års ålder;
 • Au pair måste ha grundläggande kunskaper i värdfamiljens språk eller anmäla sig till intensiva språkklasser efter ankomsten till Belgien;
 • Au pair måste tillhandahålla ett kvartalsvis perfekt deltagandeintyg för språkkurser;
 • Au pair har tidigare inte fått ett arbetstillstånd i Belgien.

Allmänna villkor för värdfamiljen

 • Värdfamiljen måste tillhandahålla ett enkelrum till au pairen och säkerställa fri tillgång till hemmet;
 • Värdfamiljen måste tillhandahålla försäkringar som täcker risker relaterade till medicinsk, läkemedels- och sjukhusvistelse i fall av au pair-sjukdom eller olycka
 • Au pair måste ha minst en hel vilodag per vecka och möjlighet att utöva sina religiösa eller filosofiska åsikter;
 • Betala minst € 450 per månad;
 • Au pair-uppgifter får inte överstiga 4 timmar / dag och 20 timmar / vecka.
 • Barnomsorgsuppgifter kan inte vara det huvudsakliga syftet med au pair-vistelser i Belgien. Ha minst ett barn som är under 13 år i början av vistelsen i aupair;
 • Ge daghem för alla barn under sex år.
 • Tillhandahålla ett intyg om god uppförande för alla familjemedlemmar, tidigt i au pair-vistelsen;
 • Tillhandahålla försäkringar för tidig hemkomst av au au på grund av sjukdom eller olycka, och täck eventuella kostnader som uppstår vid repatriering;
 • Ansök om anställningstillstånd och ett arbetstillstånd B innan du är värd för au pair.
 • Förklara sig villiga att tillåta tillgång till bostadsansvariga som ansvarar för övervakningen.

Om dessa villkor inte uppfylls antas au pairen vara bunden i ett anställningsavtal hushållsarbetare gentemot värdfamiljen. Hushållsarbetare får mycket högre avgifter än au pairer och får arbeta längre timmar.

Anställningstillstånd och arbetstillstånd B

För beviljande av anställningstillstånd och arbetstillstånd krävs följande villkor:

 • Överensstämmelse med krav att au pairen och värdfamiljen måste följa;
 • Värdfamiljen har inget ockupationstillstånd, giltigt, på ett annat au pair;
 • anställningstillstånd och arbetstillstånd får inte överstiga ett år;
 • Anställningstillståndet och arbetet kan endast förnyas en gång och kommer inte att överstiga ett år.
 • Det är bara möjligt att byta värdfamilj inom ett år.

Ytterligare information finns på: https://www.emploi.belgique.be

STÄNG X