GreatAuPair - Där vårdgivare och familjer klickar ™. Barnomsorg jobb och vårdgivare: barnomsorg, barnvakt, Au Pair, husdjursvakt, hushållning, handledare, personlig assistent och äldreomsorg.

Aupair Visa Danmark - Au Pair-programmet i Danmark

Barnstolar kan få ett uppehållstillstånd för att arbeta för värdfamiljer i Danmark. Nordiska medborgare är fria att bo, arbeta eller studera i Danmark. EU / EES-medborgare och schweiziska medborgare omfattas av särskilda regler som finns här.

Det finns program för barnstolar, som arbetar för pensionerade pensionärer och viseringsprogram för Working Holiday.

Aupair krav för att få uppehållstillstånd:

 • Måste kunna tala och förstå antingen danska, svenska, norska, engelska eller tyska
 • Au pairen måste vara mellan 17 och 29 år.
 • Ett skriftligt avtal måste utarbetas mellan värdfamiljen och au pairen (och au pairens föräldrar, om den sökande är under 18 år). Den danska immigrationsmyndigheten har utarbetat en standard kontrakt som måste användas.
 • Du kanske inte är gift eller får barn.
 • Du har kanske inte tidigare haft ett danskt uppehållstillstånd eller haft två eller flera au pair-vistelser i andra västeuropeiska länder.
 • Du kanske inte har samma nationalitet som en eller flera medlemmar i värdfamiljen.
 • Du kanske inte är släkt med en eller flera medlemmar i värdfamiljen.

Värdfamiljsvillkor:

 • Au pairen måste få minst 3,050 XNUMX DKK per månad i fickpengar från värdfamiljen.
 • Au pairen måste få gratis mat och logi i värdfamiljens hem.
 • Auparets dagliga arbetstid får inte överstiga 5 timmar och veckotiden inte överstiga 30 timmar. Au pairen måste ha minst en ledig dag per vecka.
 • Det måste finnas minst ett mindreårigt barn i värdfamiljens hem, och au pairen måste kunna få en välkänd status i familjen.
 • Som regel måste minst en av föräldrarna i värdfamiljen vara en dansk medborgare. Detta gäller dock inte om föräldrarna är EU-medborgare som är bosatta i Danmark enligt EU: s bestämmelser om fri rörlighet, eller om de är utländska medborgare som har bott i Danmark under lång tid och har en stark koppling till Danmark.
 • Din värdfamilj måste betala din resa hem om du är bosatt i ett land utanför Europa.
 • Din värdfamilj måste teckna tre typer av försäkringar som täcker dig: försäkring för arbetsrelaterade skador, försäkring som täcker fritid och olyckor och försäkring som täcker kostnaderna för att du återvänder till ditt hemland vid dödsfall eller allvarlig sjukdom eller olycka.
 • Särskilda regler för au pairer som ansöker om uppehållstillstånd

  Ett au pair är berättigat till uppehållstillstånd, men inte ett arbetstillstånd. Ett au pair får inte söka betalt eller obetalt arbete utöver de uppgifter som värdfamiljen har angett.

  Au pair-jobbet betraktas ändå som en arbetsgivare / anställdförhållande och omfattas därför av dansk lagstiftning om arbetskraft samt danska skattelagar. Kommunskattekontoret i värdfamiljens lokala kommun kan besvara eventuella frågor angående beskattning. Frågor om semesterlagar bör riktas till Feriekontoret, semesterkontoret?, Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg, tel. 38 14 84 84 (telefonitid: måndag-torsdag 12-15, fredag ​​12-14).

  Hur länge utfärdas uppehållstillstånd?

  Ett au pair är berättigat till uppehållstillstånd i högst 24 månader och aldrig längre än au pair-avtalets varaktighet.

  Om ett au pair ansöker om förlängning av hans eller hennes uppehållstillstånd får han eller hon fortsätta att vara bosatt som au pair under den danska invandringstjänstens granskning av ansökan, förutsatt att detta arbete fortsätter under samma villkor och med samma värd familj. Kontraktet mellan au pair och värdfamiljen måste också förlängas och lämnas in tillsammans med ansökan. Ett au pair får inte börja arbeta med en ny värdfamilj förrän den danska invandringstjänsten har gett tillstånd.

  Arbeta som hushållsperson för pensionerade par

  Det är möjligt att vara ett au pair med ett pensionerat par. Båda måste vara pensionärer. Det är ett krav att sysslor är relaterade till hushållets dagliga drift och att du inte tar på dig ansvar relaterade till personlig vård, äldreomsorg eller sjukvård för värdfamiljens medlemmar.

  Arbetssemester

  Danmark har ingått avtal om arbetssemester med:

  • Argentina
  • Australien
  • Kanada
  • Chile
  • Japan
  • Nya Zeeland
  • Sydkorea

  Arbetshelgsprogrammet gör det möjligt för unga att få uppehållstillstånd för att stanna i Danmark upp till maximalt 12 månader. Du måste vara mellan 18 och 30 år för att ansöka (Kanada är 18-35).

  Det primära syftet med din vistelse måste vara semester, men du kan arbeta under din vistelse för att tjäna extra medel för att försörja dig själv. Du får arbeta, studera eller ta en utbildningskurs under ett begränsat antal månader under en 12-månaders vistelse.

  Du kan hitta ytterligare information om viseringsprogram för arbetshelger för ditt land här.

  Greencard-schema

  Kandidater upp till 40 år som har examen i högre utbildning kan vara berättigade till Greencard-schema för tjänster inom vård. Läs mer.

  Filippinska kandidater får arbeta i Danmark så länge de uppfyller POEA: s riktlinjer. De måste vara ogift, mellan åldrarna 18-30 och få inga barn. Au pairen bör också registreras i en skola för att lära sig värdlandets språk. Aupairen kommer att bo hos värdfamiljen och behandlas på lika villkor med andra familjemedlemmar.

  Arbetsgivarna är skyldiga att betala kostnaderna för att anställa ett filippinsk au pair, som inkluderar visumavgifter, flygbiljetter, POEA-behandlingsavgifter, bidrag för medlemskap i Overseas Workers Welfare Administration och kostnader för utbildning, om utbildning krävs av arbetsgivaren.

  Aupar måste betala för sina pass, NBI-godkännanden, födelsecertifikat, medicinska test, Philhealth-försäkring och andra personliga dokument.

STÄNG X