GreatAuPair - Där vårdgivare och familjer klickar ™. Barnomsorg jobb och vårdgivare: barnomsorg, barnvakt, Au Pair, husdjursvakt, hushållning, handledare, personlig assistent och äldreomsorg.

Aupair Visa Norge - Au Pair-programmet i Norge

Norges Aupair-program gör det möjligt för ungdomar att öka sin språkförmåga och få större kunskap om Norge och norsk kultur genom att leva med en norsk familj. I utbyte mot rum, styrelse och fickpengar utför de uppgifter som hushållsarbete och barnvakt för sin värdfamilj.

Separata regler gäller för medborgare i EU / EES-länder. (Se nedan)

För att få ett arbetstillstånd som au pair i Norge måste du:

 • Var mellan 18 och 30 år
 • Som regel inte dela samma nationalitet som någon i värdfamiljen
 • Ha ett konkret erbjudande om anställning i form av ett anställningsavtal som du och värdfamiljen tecknat innan du ansöker
 • Tillståndet måste beviljas före inresa i Norge
 • Tillståndet är giltigt i upp till två år och utgör inte skäl för ett permanent bosättningstillstånd.

Ensamstående utan barn kan inte vara värdfamilj. Värdfamiljens i Norge kan inte relateras till deras aupair. Familjen måste självklart tala norska och representera norsk kultur.

Om en eller flera värdfamiljmedlemmar är av utländsk nationalitet eller bakgrund, bör detta i allmänhet inte vara detsamma som ditt. Om en av värdföräldrarna är av samma nationalitet som du, måste de ha bott i Norge i minst 10 år. Familjer får endast vara värd för en Aupair.

 • Norska värdfamiljer kommer att leverera barnstolar med eget rum, gratis kost och logi, och minst 4,000 XNUMX NOK per månad i lön före skatt.
 • Positionen är beskattningsbar och måste beskattas på inkomst över beloppet på undantagskortet. Detta gäller även för mottagning av ombord och logi. För ytterligare information se www.udi.no
 • Aupair's i Norge får inte överstiga 5 arbetstimmar per dag och max 30 timmar per vecka. Du får inte arbeta mer än 30 timmar, även om du får extra betalt.
 • Aupair's i Norge har rätt till semester på totalt 25 arbetsdagar per kalenderår och minst 48 timmar ledigt per vecka (fri period). Den fria perioden måste så långt som möjligt vara kontinuerlig och aldrig mindre än 24 timmar.
 • Aupair's i Norge måste ges möjlighet att delta i undervisning och fritidsaktiviteter i norska. Värdfamiljen ansvarar för att betala dessa språkkurser upp till 6000 per år.
 • Värdfamiljen måste betala försäkringen för dig som täcker hemtransport / repatriering vid dödsfall, sjukdom eller skada under hela perioden du är au pair i Norge. Värdfamiljen kan inte beordra au pairen att täcka en del av eller hela summan som dras från lön / fickpengar eller annat avtal för återbetalning.
 • Med tillståndet som au pair kan du inte arbeta som ren piga eller barnflicka.
 • Du kan inte arbeta för andra arbetsgivare eller andra värdfamiljer än din värdfamilj och du kan inte kombinera arbete som au pair med annat arbete, varken betalt eller gratis.
 • Ett au pair med giltigt uppehållstillstånd är automatiskt medlem av staten.

Så söker du ett arbetstillstånd:

Ansökningar måste lämnas in från ditt ursprungsland eller ett annat land där du har varit bosatt i minst sex månader. Ansökan måste lämnas in till ditt närmaste norska utrikesuppdrag (ambassad, generalkonsulat).

Förutom ett ifylldt ansökningsformulär måste du inkludera:

Se listan över förväntad behandlingstid för UDI

Om du har ytterligare frågor om detta ämne, kontakta närmaste norska ambassad eller konsulat, närmaste polis eller Information för sökande.

Medborgare i hela europeiska medlemsländer (EFTA, EEA) kan bo och arbeta i Norge utan visum eller arbetstillstånd i upp till 3 månader, 6 månader om de söker arbete. Från och med den 1 oktober 2009 behöver EES-medborgare (med undantag av rumänska och bulgariska medborgare) inte längre ansöka om uppehållstillstånd i Norge. Det räcker att de registrerar sig vid ankomst.

Om du är medborgare i ett EU / EES / EFTA-land behöver du inte längre ansöka om uppehållstillstånd utan måste lämna in en online-registrering på: http://Selfservice.udi.no/. För ytterligare information se Uppehållsrätt.

Invånare i Schengan-områdena - Arbetsvisum

Invånare i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien och Sverige kan vara berättigade till Schengan-visum.

Ansökan: http://www.udi.no/upload/Skjema/VisumBesok/SchengenVisaApplication.dot

Studenter

En student kan arbeta deltid i upp till 20 timmar per vecka när ett arbetstillstånd beviljas. En ansökan om arbetstillstånd bör åtföljas av ett uttalande från institutionen som bekräftar att arbetet inte kommer att påverka studieprocessen. Ett brev från arbetsgivaren om att studenten har ett anbudserbjudande måste också lämnas in.

Studenter får normalt arbeta heltid under semesterperiod. Se denna webbplats för mer information: http://www.studyinnorway.no/FAQ

Arbetssemester

Norge har för närvarande arbetsavtal med Australien, Kanada och Nya Zeeland. Medborgare i dessa länder kan bo och arbeta i Norge med uppehållstillstånd om de uppfyller vissa krav.

Du måste:

 • Var minst 18 år och inte äldre än 30 år vid ansökan (för Kanada är åldersgränsen upp till 35).
 • Har tillräckligt med medel för att underhålla dig själv under de första tre månaderna av din vistelse i Norge. Du måste demonstrera detta genom ett kontoutdrag och / eller ett konkret erbjudande om anställning under den första delen av vistelsen, med inkomst. Beloppet måste motsvara 90,800 9,080 NOK under en period på tio månader, motsvarande 27,240 XNUMX NOK per månad och XNUMX XNUMX NOK för de första tre månaderna av vistelsen i Norge.
 • Var god hälsa och dokumentera detta genom att lägga fram ett hälsointyg. Du behöver inte ha fått ett direktjobb.

Du är inte berättigad till ett uppehållstillstånd för arbetssemester om du reser till Norge för att studera eller få annan utbildning under en längre tid än tre månader.

För mer information, se nedan:

Regler för filippinska som arbetar i Norge

Filippinska kandidater får arbeta i Norge så länge de uppfyller POEA: s riktlinjer. De måste vara ogift, mellan åldrarna 18-30 och få inga barn. Au pairen bör också registreras i en skola för att lära sig värdlandets språk. Aupairen kommer att bo hos värdfamiljen och behandlas på lika villkor med andra familjemedlemmar.

Arbetsgivarna är skyldiga att betala kostnaderna för att anställa ett filippinsk au pair, som inkluderar visumavgifter, flygbiljetter, POEA-behandlingsavgifter, bidrag för medlemskap i Overseas Workers Welfare Administration och kostnader för utbildning, om utbildning krävs av arbetsgivaren.

Aupar måste betala för sina pass, NBI-godkännanden, födelsecertifikat, medicinska test, Philhealth-försäkring och andra personliga dokument.

Användbar information för filippinska au pair finns på: http://www.philembassy.no/registration-of-filipinos-in-norway-denmark-and-iceland

STÄNG X